Frontpage          Over de Solidariteitsgroep          Contacteer ons          Steun ons     
Nieuwsarchief 2012/13
Nieuwsarchief 2011
Nieuwsarchief 2010
Nieuwsarchief 2009
Nieuwsarchief 2008De Solidariteitsgroep is lid van Western Sahara Resource Watch


Stop EU visserij in de Westelijke SaharaRegistreer voor onze nieuwsbrief:Polisario: "akkoord met mensenrechtentoezicht in vluchtelingenkampen"
mhamed_khadad_510.jpg

Mhamed Khadad, Polisario's toponderhandelaar, verklaarde vandaag op een persconferentie in Brussel dat Polisario geen probleem heeft met het instellen van een toezichtsmechanisme op de mensenrechten in de Sahrawi vluchtelingenkampen. "Wij zullen onze plicht nakomen, we verwachten van Marokko hetzelfde."
Printer version    
Aan de vooravond van de bekendmaking van VN Secretaris Generaal Ban Ki Moon's rapport over de Westelijke Sahara, laat Polisario middels een persconferentie weten geen enkel probleem te hebben met het inschakelen van een monitoringsorgaan dat moet toezien op de mensenrechtensituatie in de Sahrawi vluchtelingenkampen, waar Polisario zijn uitvalsbasis heeft.

Het tijdstip van deze mededeling is niet lukraak gekozen. Morgen presenteert Ban Ki Moon zijn visie op de Westelijke Sahara aan de Veiligheidsraad, die vervolgens eind april zal moeten beslissen over de verlenging van de VN Missie in de Westelijke Sahara, MINURSO.

MINURSO onderscheidt zich op schandelijke wijze van alle andere VN vredesmissies doordat het niet gemachtigd is om toezicht te houden op de mensenrechtensituatie in het conflictgebied - dus zowel in de door Marokko als de door Polisario gecontroleerde zones. Zoals op continue wijze wordt gedocumenteerd door internationale mensenrechtenorganisaties, gaat de onderdrukking van de Sahrawi bevolking in de door Marokko bezette delen gewoon door, en zijn er regelmatig aantijgingen dat ook Polisario het niet altijd zo nauw zou nemen met de internationale mensenrechten. Dat zou echter perfect gecontroleerd kunnen worden, indien de MINURSO daartoe aangesteld zou worden.

Polisario blijkt daar geen probleem mee te hebben. "Wij hebben niets te verbergen," stelde Mhamed Khadad, "maar misschien Marokko wel?". Een pertinente vraag, gezien eerdere pogingen om het MINURSO-mandaat uit te breiden stootten op het 'njet' van Marokko, en een veto van Frankrijk, Marokko's trouwste bondgenoot in de Veiligheidsraad.

Ook de locatie van de persconferentie, Brussel, was niet toevallig gekozen. In het hart van de Europese instellingen, wenste de Polisario vertegenwoordiger nogmaals te wijzen op de spreidstand tussen de Europese Unie's reputatie als voorvechter van mensenrechten en respect voor het internationaal recht enerzijds, en de steeds innigere relatie van diezelfde Unie met een land als Marokko anderzijds. Dat ondermijnt volgens Mr. Khadad niet alleen een eventuele oplossing voor het conflict, maar bij uitbreiding het hele regionale integratieproces in de Maghreb.

Volgens Mr. Khadad is dat vooral te wijten aan de EU's onmacht om de mensenrechtenschendingen in de Westelijke Sahara aan te kaarten, evenals aan de Unie's betrokkenheid in het plunderen van de Saharaanse visvoorraden onder het EU-Marokkaanse visserijakkoord. Dat akkoord werd recent nog illegaal verklaard door de juridische dienst van het Europees Parlement, maar blijft desalniettemin van kracht.
    

Top
NL  NL EN FR
Afrika's laatste kolonie
Sinds 1975 wordt drie kwart van de Westelijke Sahara bezet door Marokko. Een groot deel van de oorspronkelijke bevolking leeft vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen in Algerije. Zij die in het thuisland achterbleven worden door de Marokkaanse bezetters onderworpen aan ernstige mensenrechtenschendingen. Al meer dan 40 jaar wachten de Saharawi op de uitoefening van hun legitiem recht op zelfbeschikking.
BOEK: International Law and the Question of Western Sahara

tn_pedro_book_510.jpg

Bij ons weten het eerste collectieve werk over de juridische aspecten van het conflict omtrent de Westelijke Sahara. Beschikbaar in het Engels en Frans. Bestel het hier.