Frontpage          Over de Solidariteitsgroep          Contacteer ons          Steun ons     
Nieuwsarchief 2012/13
Nieuwsarchief 2011
Nieuwsarchief 2010
Nieuwsarchief 2009
Nieuwsarchief 2008De Solidariteitsgroep is lid van Western Sahara Resource Watch


Stop EU visserij in de Westelijke SaharaRegistreer voor onze nieuwsbrief:Geen VN toezicht op mensenrechten in de Westelijke Sahara
police_rue_07.03.2010_510.jpg

Zij die hoopten op een overwinning voor de mensenrechten, kregen realpolitik in de maag gespietst: in de Veiligheidsraad haalt politieke macht het nog steeds op fundamentele rechten. De VN missie in de Westelijke Sahara mag een jaar langer in het conflictgebied blijven, zonder zich te mengen in de mensenrechtenschendingen.
Printer version    
Foto: Marokkaanse politie patrouilleert in de straten van de bezette Westelijke Sahara.

Net als in de voorbije jaren was het Frankrijk dat het vuile werk deed, en zijn het de Saharawi die met lege handen achterblijven.

Sinds de oprichting in 1991, ontbreekt het de VN missie voor de Westelijke Sahara, MINURSO, aan een mandaat om mensenrechtenschendingen te rapporteren. Dat onrecht wordt al jarenlang aangeklaagd door mensenrechtenorganisaties en verschillende landen. Maar ieder jaar opnieuw leidt deze kwestie tot politiek getouwtrek in de VN Veiligheidsraad, die beslist over de inhoud van MINURSO's takenpakket.

Naar aanleiding van de jaarlijkse discussie over MINURSO, hadden de Verenigde Staten voorgesteld om de VN missie toe te laten zien op de mensenrechtensituatie in het hele conflictgebied: in de door Marokko bezette gebieden, de door Polisario gecontroleerde gebieden en de Saharawi vluchtelingenkampen in Algerije. Dat voorstel lag in lijn met de oproep van VN Secretaris Generaal Ban Ki Moon. Die had in zijn jaarlijks rapport over de Westelijke Sahara opgetekend dat de aanhoudende aantijgingen van mensenrechtenschendingen duidden op de nood aan onafhankelijk toezicht.

Marokko reageerde furieus op het Amerikaanse voorstel. "Een aanslag op onze nationale soevereiniteit", liet de regering weten bij monde van haar woordvoerder, Moustafa El-Khalfi. De Minister van Binnenlandse Zaken ging zelfs zo ver om te stellen dat er geen mensenrechtensupervisie in de Westelijke Sahara nodig was, wegens "er meer schendingen in het noorden".

Ondertussen werden niet-verkozen vertegenwoordigers van de Marokkaanse koning uitgezonden naar Moskou, Peking en andere hoofdsteden van landen die momenteel in de Veiligheidsraad zetelen, om hen te overtuigen tegen het Amerikaanse voorstel te stemmen.

Enkele dagen voor het verdict moest vallen in de Veiligheidsraad, vond er een vergadering plaats van de 'group of friends of Western Sahara'; een select groepje van landen dat de Resoluties over de Westelijke Sahara voorbereid, met als leden de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en voormalig kolonisator Spanje. Daar werd duidelijk dat Frankrijk, Spanje en Rusland niet akkoord gingen met het Amerikaanse mensenrechtenvoorstel. De Obama administratie moest inbinden; een erg verwaterde Resolutie was het eindresultaat, en werd op 25 april in de Veiligheidsraad goedgekeurd.

Terwijl de teleurstelling groot was bij het Saharaanse volk en sympathisanten, verklaarde Marokko zeer tevreden te zijn met de tandeloze resolutie vanuit een mensenrechtenperspectief.

De Resolutie, die het MINURSO mandaat met n jaar verlengt, kan u hier lezen. De 233-manschappen tellende vredesmacht zal dus tot eind april 2014 in het gebied aanwezig blijven. Zij zullen getuige zijn van mensenrechtenschendingen, maar zullen niet mogen ingrijpen of erover getuigen.

Op dezelfde dag dat de Veiligheidsraad zich uitsprak over MINURSO, stond ook het mandaat van de VN macht in Mali op de agenda, een kwestie waarin Frankrijk actief betrokken is. Dat mandaat werd wl uitgebreid op gebied van mensenrechten.    

Top

News archive:
24.05 - 2013Marokko verbiedt de VN toegang tot bezette haven van Dakhla
22.05 - 2013Nederland tekent twee militaire samenwerkingsakkoorden met Marokko
07.05 - 2013Marokkaanse man roept op tot vermoorden van Saharawi
06.05 - 2013Protest gaat door
03.05 - 2013Timmermans belooft meer aandacht voor Westelijke Sahara
03.05 - 2013Marokkaanse politie in actie
30.04 - 2013Demonstraties gaan door
29.04 - 2013Golf van protest in Westelijke Sahara na VN falen
29.04 - 2013Geen VN toezicht op mensenrechten in de Westelijke Sahara
22.04 - 2013Frankrijk en Spanje trekken mensenrechtenmandaat in twijfel
18.04 - 2013Marokko reageert gergerd op Amerikaans mensenrechtenvoorstel
16.04 - 2013Marokko gekant tegen VN toezicht op mensenrechten in Westelijke Sahara
11.04 - 2013Saharawi activist gefolterd in de gevangenis
09.04 - 2013VN Secretaris Generaal roept op tot snelle oplossing
03.04 - 2013Landmijnen in de Westelijke Sahara


NL  NL EN FR
Afrika's laatste kolonie
Sinds 1975 wordt drie kwart van de Westelijke Sahara bezet door Marokko. Een groot deel van de oorspronkelijke bevolking leeft vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen in Algerije. Zij die in het thuisland achterbleven worden door de Marokkaanse bezetters onderworpen aan ernstige mensenrechtenschendingen. Al meer dan 40 jaar wachten de Saharawi op de uitoefening van hun legitiem recht op zelfbeschikking.
BOEK: International Law and the Question of Western Sahara

tn_pedro_book_510.jpg

Bij ons weten het eerste collectieve werk over de juridische aspecten van het conflict omtrent de Westelijke Sahara. Beschikbaar in het Engels en Frans. Bestel het hier.