Frontpage          Over de Solidariteitsgroep          Contacteer ons          Steun ons     
Nieuwsarchief 2012/13
Nieuwsarchief 2011
Nieuwsarchief 2010
Nieuwsarchief 2009
Nieuwsarchief 2008De Solidariteitsgroep is lid van Western Sahara Resource Watch


Stop EU visserij in de Westelijke SaharaRegistreer voor onze nieuwsbrief:Troubled water...
"Zou u een tv kopen als u wist dat het toestel gestolen was, ook al is hij spotgoedkoop en weet u dat hij eigenlijk toebehoort aan uw buren? En u ook weet dat de dief illegaal in het huis van de buren woont en hen gegijzeld houdt? Dit is precies wat de Europese Unie heeft gedaan..."
 
De kustlijn van de Westelijke Sahara herbergt een enorme rijkdom: vis.

Massa’s visproducten in onze supermarkten zijn eigenlijk afkomstig uit de Westelijke Sahara, al zal het label anders beweren. Waarom? Omdat de Europese Unie een visserij-akkoord met Marokko heeft waarbij Europese schepen toelating hebben gekregen om te vissen in de territoriale wateren van de Westelijke Sahara, hoewel dit territorium internationaal-rechtelijk niet tot Marokko behoort.

De EU zal dit natuurlijk anders verwoorden. Volgens de juridische opinie van het Europees Parlement zou vissen voor de kust van de Westelijke Sahara niet illegaal zijn indien een deel van de financiële bijdrage die Marokko van de EU ontvangt zou worden geďnvesteerd in ontwikkelingsprojecten voor de lokale bevolking.

Maar diefstal is diefstal, hoe gesofisticeerd men het ook probeert te verbloemen.

Bovendien is de argumentatie gewoon bedrieglijk. Het feit dat de EU er van uit gaat dat Marokko zich zal gedragen als een welwillende administratieve macht getuigt van een moedwillige naďviteit. Marokko heeft geen enkele administratieve macht over de Westelijke Sahara, en heeft zich tot op heden nog nooit welwillend opgesteld in deze kwestie. Niet alleen legt de staat consequent alle VN Resoluties naast zich neer, het beschouwt zijn soevereiniteit over “de zuidelijke provincies” als onaantastbaar.

De EU mag dan in alle talen beweren dat het visserijakkoord op geen enkele wijze de internationale status van de Westelijke Sahara aantast, de waarheid is dat het een illegale en gewelddadige annexatie beloont en een obstakel vormt voor een vreedzame oplossing van dit reeds veel te lang aanslepende conflict.
    

Top
NL  NL EN FR
Afrika's laatste kolonie
Sinds 1975 wordt drie kwart van de Westelijke Sahara bezet door Marokko. Een groot deel van de oorspronkelijke bevolking leeft vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen in Algerije. Zij die in het thuisland achterbleven worden door de Marokkaanse bezetters onderworpen aan ernstige mensenrechtenschendingen. Al meer dan 40 jaar wachten de Saharawi op de uitoefening van hun legitiem recht op zelfbeschikking.
BOEK: International Law and the Question of Western Sahara

tn_pedro_book_510.jpg

Bij ons weten het eerste collectieve werk over de juridische aspecten van het conflict omtrent de Westelijke Sahara. Beschikbaar in het Engels en Frans. Bestel het hier.