Frontpage          Over de Solidariteitsgroep          Contacteer ons          Steun ons     
Nieuwsarchief 2012/13
Nieuwsarchief 2011
Nieuwsarchief 2010
Nieuwsarchief 2009
Nieuwsarchief 2008De Solidariteitsgroep is lid van Western Sahara Resource Watch


Stop EU visserij in de Westelijke SaharaRegistreer voor onze nieuwsbrief:De vloek der natuurlijke rijkdommen
De bezette gebieden van de Westelijke Sahara herbergen één van ’s werelds grootste fosfaatafzettingen en één van de rijkste kusten van West Afrika. Bovendien zijn er ernstige vermoedens dat er aanzienlijke olie- en gasreserves langs de kustlijn verborgen liggen. De waardevolle natuurlijke rijkdommen zijn steeds één van de drijfveren van de Marokkaanse bezetting geweest.
Printer version    
Marokko’s illegale praktijken worden geruggensteund door internationale commerciële belangen. Zaken doen met de Marokkaanse bedrijven of autoriteiten in de bezette gebieden is ethisch, politiek en juridisch problematisch. Het verleent immers een politieke legitimiteit aan de bezetter, en biedt daarenboven arbeidskansen aan Marokkaanse kolonisten en extra inkomsten aan de Marokkaanse overheid. Inkomsten die de bezetting bestendigen. De betrokken bedrijven beweren dat hun bijdrage bedoeld is om een positieve economische ontwikkeling in Marokko te bewerkstelligen. Maar die “ontwikkeling” ondersteunt op actieve wijze Marokko’s illegitieme aanspraak op haar buurland.

Een aantal internationale bedrijven zijn vandaag politieke actoren die winst maken bij het conflict. Terwijl Marokko de bezetting financiert door exploitatie van de natuurlijke rijkdommen, overleven de meeste Sahrawi noodgedwongen in vluchtelingenkampen in de Algerijnse woestijn. De Sahrawi vluchtelingen leven in armoede en miserabele omstandigheden, en plukken geen vruchten van de winstgevende commerciële activiteiten in hun thuisland.

De bedrijven die actief zijn in de Westelijke Sahara genereren werkgelegenheid voor illegale Marokkaanse kolonisten in de visserij-industrie, zowel door middel van directe investeringen als door het exporteren van visserijproducten naar het buitenland.

Dit soort activiteiten ondermijnt de wensen en belangen van de meerderheid van de Sahrawi bevolking, en is daarom ook in strijd met het internationaal recht. Een groot aantal VN resoluties en internationale conventies definiëren zulke activiteiten als illegaal.    

Top
NL  NL EN FR
Afrika's laatste kolonie
Sinds 1975 wordt drie kwart van de Westelijke Sahara bezet door Marokko. Een groot deel van de oorspronkelijke bevolking leeft vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen in Algerije. Zij die in het thuisland achterbleven worden door de Marokkaanse bezetters onderworpen aan ernstige mensenrechtenschendingen. Al meer dan 40 jaar wachten de Saharawi op de uitoefening van hun legitiem recht op zelfbeschikking.
BOEK: International Law and the Question of Western Sahara

tn_pedro_book_510.jpg

Bij ons weten het eerste collectieve werk over de juridische aspecten van het conflict omtrent de Westelijke Sahara. Beschikbaar in het Engels en Frans. Bestel het hier.