Frontpage          Over de Solidariteitsgroep          Contacteer ons          Steun ons     
Nieuwsarchief 2012/13
Nieuwsarchief 2011
Nieuwsarchief 2010
Nieuwsarchief 2009
Nieuwsarchief 2008De Solidariteitsgroep is lid van Western Sahara Resource Watch


Stop EU visserij in de Westelijke SaharaRegistreer voor onze nieuwsbrief:“Er is geen economische activiteit in de Westelijke Sahara”

In deze opname van 28 september 2009, beweert voormalig Spaans premier Felipe González dat er momenteel geen sprake is van plundering in de Westelijke Sahara. Hij beweert ook dat het gebied al deel uitmaakte van Marokko nog voor de bezetting van 1975.
Printer version    
González is de langst zittende premier van Spanje, met 4 opeenvolgende termijnen tussen 1982 en 1996 op zijn conto.

Gedurende zijn premierschap bleef Spanje een belangrijke handelspartner van de Marokkaanse belangen in de Westelijke Sahara. Het was ook tijdens zijn ambtstermijnen dat Spanje erin slaagde de hoogst controversiële Marokkaanse visserij-samenwerking in de bezette gebieden over te hevelen naar de Europese Unie. De visserij en fosfaatindustrie in de bezette delen van de Westelijke Sahara leveren jaarlijks miljoenen euro’s op. En een groot deel daarvan is onlosmakelijk verboncen met Spaanse belangen. Maar meneer González lijkt een andere mening toegedaan.

Op een conferentie in Madrid, op 28 september, toonde de voormalig Spaanse eerste minister zijn begrip voor de Marokkaanse positie. Hij steunde de Marokkaanse claim op het gebied, in tegenspraak met de kristalheldere Opinie van het Internationaal Gerechtshof uit 1975, die elke historische soevereine banden tussen Marokko en de Westelijke Sahara van tafel veegde.

Daarenboven stelde González, nogal ongelukkig, dat “er geen plundering van grondstoffen is [in de Westelijke Sahara] omdat er geen economische activiteiten plaatsvinden”.

Zijn beweringen staan in sterk contrast met zijn eigen positie uit 1976. De foto’s in de video rechts tonen Felipe González in de Sahrawi vluchtelingenkampen in Algerije, slecht luttele maanden na de vluchtelingentoestroom ten gevolge van de Marokkaanse invasie. Hij beloofde toen de Sahrawi te helpen.

Sinds toen zijn er honderduizenden Marokkanen zich komen vestigen in de bezette Westelijke Sahara. Een groot deel van hen werkt in de visserijsector, waar ze Spaanse firma’s op hun wenken bedienen.

González is vandaag een adviseur binnen de EU, in de “Reflectiegroep voor de toekomst van Europa”, aangesteld door de Europese Raad. Gezien meneer González’ uitgesproken stellingname ten voordele van de Marokkaanse positie aangaande de bezetting van de Westelijke Sahara, heeft Western Sahara Resource Watch op 19 oktober González gevraagd terug te treden uit voormelde groep.    

Top
NL  NL EN FR
Afrika's laatste kolonie
Sinds 1975 wordt drie kwart van de Westelijke Sahara bezet door Marokko. Een groot deel van de oorspronkelijke bevolking leeft vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen in Algerije. Zij die in het thuisland achterbleven worden door de Marokkaanse bezetters onderworpen aan ernstige mensenrechtenschendingen. Al meer dan 40 jaar wachten de Saharawi op de uitoefening van hun legitiem recht op zelfbeschikking.
BOEK: International Law and the Question of Western Sahara

tn_pedro_book_510.jpg

Bij ons weten het eerste collectieve werk over de juridische aspecten van het conflict omtrent de Westelijke Sahara. Beschikbaar in het Engels en Frans. Bestel het hier.