Frontpage          Over de Solidariteitsgroep          Contacteer ons          Steun ons     
Nieuwsarchief 2012/13
Nieuwsarchief 2011
Nieuwsarchief 2010
Nieuwsarchief 2009
Nieuwsarchief 2008De Solidariteitsgroep is lid van Western Sahara Resource Watch


Stop EU visserij in de Westelijke SaharaRegistreer voor onze nieuwsbrief:Juristen Europarlement sceptisch over EU-Marokkaans landbouwakkoord
european_parliament_510.jpg

De Europese Commissie heeft met Marokko een landbouwakkoord onderhandeld. Maar de tekst is niet bepaald duidelijk met betrekking tot de Westelijke Sahara, zegt de juridische dienst van het Europees Parlement.
Printer version    
Doordat er in het Europees Parlement heel wat vragen rezen over het feit of de Westelijke Sahara nu al dan niet binnen het toepassingsgebied van het voorgelegde akkoord valt, bracht de juridische dienst een opinie uit.

Als het landbouwakkoord de Westelijke Sahara tot het territorium van Marokko rekent, heeft dat immers een aantal juridische gevolgen.

Door het landbouwakkoord zouden heel wat landbouw- en visproducten zonder tarieven de EU markten kunnen binnenkomen. De tekst voorziet in een vrijstelling van 55% van de EU's import uit Marokko.

De Europese Raad tekende het akkoord op 13 december 2010 te Brussel. Maar ook het Europees Parlement moet zijn goedkeuring nog geven. En net als in het debat over de mogelijke verlenging van het EU-Marokkaanse visserij-akkoord, blijkt de Westelijke Sahara een netelige kwestie. Onder dat akkoord vissen Europeanen in de Saharaanse wateren, maar de financiŽle compensatie gaat wel naar Marokko.

De juristen van het Europees Parlement zeggen over onvoldoende informatie te beschikken of het akkoord al dan niet van toepassing zal zijn op de door Marokko bezette gebieden van de Westelijke Sahara. Ook is het niet duidelijk hoe het akkoord ten goede zou komen aan de lokale bevolking. Bovendien is er geen enkele informatie "of de verdere liberalisatie van deze producten naar de wensen en de belangen van de bevolking van de Westelijke Sahara is".

Tot op heden heeft niemand de Sahrawi geconsulteerd over akkoorden die hun grondstoffen of producten uit hun thuisland verhandelen. Nochtans is dat een vereiste van het internationaal recht.

Aangezien de Westelijke Sahara niet als deel van Marokko erkend wordt, hebben zowel de Verenigde Staten als de EFTA-landen (Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en Ijsland) het gebied expliciet buiten het toepassingsgebied van hun vrijhandelsakkoorden met Marokko gesteld.

"In deze omstandigheden lijkt het gepast deze vragen met de Commissie uit te klaren, vooraleer een positie in te nemen betreffende de goedkeuring van het voorgestelde akkoord", besluit de juridische opinie.

De tekst van de juridische opinie kan hier gedownload worden.

Dit is de tweede keer dat de juridische dienst van het Europees Parlement zich uitspreekt over de impact van een bilateraal akkoord met Marokko op de Saharaanse kwestie. In 2009 riepen de juristen op tot stopzetting van het visserijakkoord omdat het niet ten goede zou komen aan het Sahrawi volk.
    

Top
NL  NL EN FR
Afrika's laatste kolonie
Sinds 1975 wordt drie kwart van de Westelijke Sahara bezet door Marokko. Een groot deel van de oorspronkelijke bevolking leeft vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen in Algerije. Zij die in het thuisland achterbleven worden door de Marokkaanse bezetters onderworpen aan ernstige mensenrechtenschendingen. Al meer dan 40 jaar wachten de Saharawi op de uitoefening van hun legitiem recht op zelfbeschikking.
BOEK: International Law and the Question of Western Sahara

tn_pedro_book_510.jpg

Bij ons weten het eerste collectieve werk over de juridische aspecten van het conflict omtrent de Westelijke Sahara. Beschikbaar in het Engels en Frans. Bestel het hier.