Frontpage          Over de Solidariteitsgroep          Contacteer ons          Steun ons     
Nieuwsarchief 2012/13
Nieuwsarchief 2011
Nieuwsarchief 2010
Nieuwsarchief 2009
Nieuwsarchief 2008De Solidariteitsgroep is lid van Western Sahara Resource Watch


Stop EU visserij in de Westelijke SaharaRegistreer voor onze nieuwsbrief:VN studie stelt ondervoeding vast bij Saharawi kinderen
camps.jpg

Een studie van de Verenigde Naties die dit jaar werd afgerond toont aan dat 7,6% van de kinderen in de Saharawi vluchtelingenkampen acuut ondervoed is, 16,7% kampt met ondergewicht en 25,2% aan groeiachterstand lijdt. Ze toont ook aan hoezeer Marokko druk uitoefent op de VN...

Printer version    
De studie werd uitgevoerd door het VN Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) en het Wereld Voedsel Programma (WFP). De studie omvatte 2049 gezinnen uit de Saharaanse vluchtelingenkampen in Algerije. De focus lag vooral op de vrouwen en kinderen in die gezinnen.

De resultaten tonen aan dat ondervoeding een ernstig probleem vormt.

Het volledige rapport kan hier worden gedownload.

In november 2012 werden vier studies uitgevoerd; een in elk vluchtelingenkamp (El Aaiun, Ausserd, Smara en Dakha).

Deze onderzoeken hadden als doelstelling het in kaart brengen van het huidige voedingsprofiel van de bevolking van die kampen. De voedingssituatie in de kampen is altijd al precair geweest.

De vier studies moesten ook gedetailleerde informatie en analyses opleveren om de impact van het Anemia and Stunting Reduction Programme te evalueren. Dit programma voorziet in micro-nutritioneel poeder voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tussen 36 en 59 maanden, en een voedingssupplement op basis van lipides voor kinderen tussen 6 en 35 maanden. Zo hoopt men de hoge graad van bloedarmoede en groeiachterstand te verlagen. Een grondige evaluatie van het programma volgt nog.


Belangrijke opmerking: NIEUWE versie van het rapport

Bovenstaande link leidt naar een nieuwe versie van het rapport over voedingssituatie in de Saharawi vluchtelingenkampen. Het rapport werd immers al eerder gepubliceerd; in mei 2013 werd het als afgewerkt voorgesteld en als dusdanig gecirculeerd in november 2013. Maar dat bleek dus niet de definitieve versie te zijn. Het rapport dat hierboven vermeld wordt, gedateerd met maart 2014, is de finale versie van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen - hoewel het opschrift "DRAFT" ("voorlopige versie") anders doet vermoeden.

Deze nieuwe versie bevat 27 wijzigingen ten opzichte van de oude versie uit 2013; 27 keer werden de woorden "Westelijke Sahara" verwijderd uit het rapport. Het woord "Marokko" is ook niet meet terug te vinden. Er zijn geen andere wijzigingen in het document, ook niet in de conclusies. Op de meeste plaatsen werden de woorden "Westelijke Sahara" vervangen door "Saharawi" of werden ze gewoon definitief geschrapt.

Dit is, bij ons weten, de eerste keer dat een studie van het UNHCR geen melding maakt van de naam van het gebied waarvan de vluchtelingen afkomstig zijn. De naam van de plaats van herkomst van de vluchtelingen ontbreekt nu.

Er is heel veel moeite gedaan om elke referentie naar de naam van het gebied te verwijderen. Zelfs de naam van officiële VN bronnen werd aangepast. Een voetnoot die verwijst naar het VN document "UNHCR/WFP Joint Assessment Mission Assistance to Refugees from Western Sahara. Algeria. 27 September to 9 October 2009", dat in de originele versie van het rapport op correcte wijze werd genoteerd, werd omgedoopt tot “UNHCR/WFP Joint Assessment Mission Assistance to Saharawi Refugees. Algeria. 27 September to 9 October 2009”. Een andere voetnoot, die correct refereert naar de UNHCR/WFP studie "Western Sahara Refugee Camps, Tindouf, Algeria" van april 2011, wordt nu omschreven als "Saharawi refugee camps".

Bovendien zijn er veranderingen aangebracht in de studieomschrijving en in de naam van de hele studie. De afgewerkte versie van mei 2013, die pas later een "voorlopige versie" werd genoemd, droeg de titel "Nutrition Survey Western Sahara Refugee Camps, Tindouf, Algeria". Dat lag geheel in de lijn van alle voorgaande studies. Maar de nieuwe versie, afgewerkt in maart 2014 maar toch als "voorlopige versie" gemarkeerd, draagt de titel "Nutrition Survey Saharawi Refugee Camps, Tindouf, Algeria".

Marokko oefent enorm veel druk uit opdat de UNHCR de gebruikte benamingen in de rapporten over de vluchtelingen uit de Westelijke Sahara zou wijzigen. Deze vluchtelingen zijn hun thuisland ontvlucht tijdens de Marokkaanse invasie. Officiële en geheime Marokkaanse documenten, gelekt door de anonieme twitteraar @chris_colement24, geven een beter inzicht in de druk die Marokko uitoefent op VN instanties om het gebruik van de woorden "Westelijke Sahara" te laten vallen. De gelekte documenten met datums 6 juli 2012 en 9 juli 2012 hebben betrekking op bovenvermelde casus.

"Asiel is als een longontsteking; je hebt antibiotica nodig om het te behandelen. In dit geval zijn die antibiotica een politieke oplossing. Ik kan die niet aanbieden. Ik heb enkel wat aspirines om de pijn wat te verlichten", stelde VN Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen António Guterres toen hij de Saharawi vluchtelingen in 2009 bezocht.

Het vermelden van de naam van het thuisland dat die vluchtelingen moesten achterlaten, zou alvast bij dragen tot een oplossing.
    

Top
News:

18.01 - 2016 / 18.01 - 2016Nederlandse studente uit Westelijke Sahara gedeporteerd
16.12 - 2015 / 16.12 - 2015Nederland verwerpt akkoord met Marokko door Westelijke Sahara
10.12 - 2015 / 10.12 - 2015Europees Hof verwerpt Handelsakkoord met Marokko
20.10 - 2015 / 20.10 - 2015Aanhoudende storm zaait vernieling in Saharawi vluchtelingenkampen
15.10 - 2015 / 15.10 - 2015Grootschalig Saharawi protest tegen oliebedrijf
24.08 - 2015 / 24.08 - 2015Mariem Hassan, stem van de Sahara, overleden
02.06 - 2015 / 02.06 - 2015Hongerstaking voor autopsie op vermoorde zoon
04.05 - 2015 / 04.05 - 2015Aziza Brahim op 28 juni op Festival Mundial in Tilburg
23.04 - 2015 / 23.04 - 2015"Resistance". Korte docu over leven in West-Sahara
23.04 - 2015 / 23.04 - 2015Info-avond over West-Sahara, 12 mei, Den Haag
23.04 - 2015 / 23.04 - 2015Marokkaanse politie slaat Saharawi mensenrechtenactivist
10.04 - 2015 / 10.04 - 2015Spaanse rechter klaagt 11 Marokkaanse legerleiders aan voor genocide
08.04 - 2015 / 08.04 - 2015VN agentschappen vragen voedselhulp voor Saharawi vluchtelingenkampen
08.04 - 2015 / 08.04 - 2015Afrikaanse Unie eist VN toezicht op mensenrechten in West-Sahara
08.04 - 2015 / 08.04 - 2015Viggo Mortensen en Oona Chaplin bezoeken vluchtelingenkampen
02.03 - 2015 / 02.03 - 2015Mogherini erkent Saharaans recht op zelfbeschikking
05.02 - 2015 / 05.02 - 2015Western Sahara Resource Watch bestaat vandaag precies 10 jaar
05.02 - 2015 / 05.02 - 2015Boycot het Crans Montana Forum
13.01 - 2015 / 13.01 - 2015Dit schreef Charlie Hebdo over de Westelijke Sahara
24.11 - 2014 / 24.11 - 2014VN studie stelt ondervoeding vast bij Saharawi kinderen


NL  NL EN FR
Afrika's laatste kolonie
Sinds 1975 wordt drie kwart van de Westelijke Sahara bezet door Marokko. Een groot deel van de oorspronkelijke bevolking leeft vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen in Algerije. Zij die in het thuisland achterbleven worden door de Marokkaanse bezetters onderworpen aan ernstige mensenrechtenschendingen. Al meer dan 40 jaar wachten de Saharawi op de uitoefening van hun legitiem recht op zelfbeschikking.
BOEK: International Law and the Question of Western Sahara

tn_pedro_book_510.jpg

Bij ons weten het eerste collectieve werk over de juridische aspecten van het conflict omtrent de Westelijke Sahara. Beschikbaar in het Engels en Frans. Bestel het hier.