Frontpage          Over de Solidariteitsgroep          Contacteer ons          Steun ons     
Nieuwsarchief 2012/13
Nieuwsarchief 2011
Nieuwsarchief 2010
Nieuwsarchief 2009
Nieuwsarchief 2008De Solidariteitsgroep is lid van Western Sahara Resource Watch


Stop EU visserij in de Westelijke SaharaRegistreer voor onze nieuwsbrief:Mogherini erkent Saharaans recht op zelfbeschikking
Wat denkt de nieuwe Europese vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini over het recht op zelfbeschikking en een eigen staat in de Westelijke Sahara? Dat werd vandaag duidelijk in een schiftelijk antwoord op een vraag in het Europees Parlement.
Printer version    
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-010478/2014
aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 130 van het Reglement


Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Afzal Khan (S&D), Alyn Smith (Verts/ALE), Anne-Marie Mineur (GUE/NGL), António Marinho e Pinto (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Charles Tannock (ECR), Derek Vaughan (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Fabio De Masi (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Igor Šoltes (Verts/ALE), Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), Ivo Vajgl (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Javier Nart (ALDE), Jill Evans (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), João Ferreira (GUE/NGL), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL), Miroslav Poche (S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), Theresa Griffin (S&D), Viktor Uspaskich (ALDE), Ángela Vallina (GUE/NGL), Bodil Ceballos (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (EFDD) en Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

Betreft: VP/HR - zelfbeschikking en een eigen staat in de Westelijke Sahara

Tijdens haar eerste bezoek aan de Gazastrook zei vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini het volgende: ‘Wij hebben een Palestijnse staat nodig; Dat is het uiteindelijke doel en dit is het standpunt van de hele Europese Unie.’ Zij kondigde ook aan dat de EU zich verregaand met het Midden-Oosten zal bezighouden.

Hoewel de Westelijke Sahara en Palestina onderscheiden politieke, historische en sociale kenmerken hebben, zijn de kwesties waarmee zij te maken krijgen met betrekking tot zelfbeschikking en een eigen staat, in wezen gelijksoortig: er is een corpus van internationale wetgeving en resoluties waarin duidelijk wordt gesteld dat de bezettende macht de bezetting moet stopzetten en zelfbeschikking in de gebieden in kwestie moet toestaan.

Gelet hierop willen wij de volgende vragen stellen:

1. Welk standpunt neemt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in met betrekking tot de eis van zelfbeschikking van het Saharaanse volk?
2. Gelet op het feit dat Marokko niet zal bewegen zonder significante externe druk, zal de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger actie ondernemen met het oog op de erkenning van de Westelijke Sahara zoals zij dit doet voor de erkenning van Palestina?


NL
E-010478/2014
Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini
(2.3.2015)


1. De EU volgt de ontwikkelingen in de Westelijke Sahara op de voet en heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de lange duur van het conflict en de gevolgen ervan voor de veiligheid, de eerbiediging van de mensenrechten en de samenwerking in de regio. De EU heeft eveneens haar steun uitgesproken voor Resolutie 2152 (2014) van de VN-Veiligheidsraad, waarbij de Veiligheidsraad heeft besloten de kwestie te blijven volgen.  

2. De EU steunt de inspanningen van de secretaris-generaal van de VN om tot een rechtvaardige, duurzame en wederzijds aanvaardbare politieke oplossing te komen die de zelfbeschikking van het volk van de Westelijke Sahara mogelijk zal maken in het kader van een regeling die in overeenstemming is met de beginselen en doelstellingen van het Handvest van de Verenigde Naties. De EU moedigt de partijen aan om via onderhandelingen een oplossing te zoeken voor het conflict en is ingenomen met de inspanningen van de persoonlijke gezant van de secretaris-generaal van de VN, Christopher Ross, en van MINURSO.    

Top
News:

18.01 - 2016 / 18.01 - 2016Nederlandse studente uit Westelijke Sahara gedeporteerd
16.12 - 2015 / 16.12 - 2015Nederland verwerpt akkoord met Marokko door Westelijke Sahara
10.12 - 2015 / 10.12 - 2015Europees Hof verwerpt Handelsakkoord met Marokko
20.10 - 2015 / 20.10 - 2015Aanhoudende storm zaait vernieling in Saharawi vluchtelingenkampen
15.10 - 2015 / 15.10 - 2015Grootschalig Saharawi protest tegen oliebedrijf
24.08 - 2015 / 24.08 - 2015Mariem Hassan, stem van de Sahara, overleden
02.06 - 2015 / 02.06 - 2015Hongerstaking voor autopsie op vermoorde zoon
04.05 - 2015 / 04.05 - 2015Aziza Brahim op 28 juni op Festival Mundial in Tilburg
23.04 - 2015 / 23.04 - 2015"Resistance". Korte docu over leven in West-Sahara
23.04 - 2015 / 23.04 - 2015Info-avond over West-Sahara, 12 mei, Den Haag
23.04 - 2015 / 23.04 - 2015Marokkaanse politie slaat Saharawi mensenrechtenactivist
10.04 - 2015 / 10.04 - 2015Spaanse rechter klaagt 11 Marokkaanse legerleiders aan voor genocide
08.04 - 2015 / 08.04 - 2015VN agentschappen vragen voedselhulp voor Saharawi vluchtelingenkampen
08.04 - 2015 / 08.04 - 2015Afrikaanse Unie eist VN toezicht op mensenrechten in West-Sahara
08.04 - 2015 / 08.04 - 2015Viggo Mortensen en Oona Chaplin bezoeken vluchtelingenkampen
02.03 - 2015 / 02.03 - 2015Mogherini erkent Saharaans recht op zelfbeschikking
05.02 - 2015 / 05.02 - 2015Western Sahara Resource Watch bestaat vandaag precies 10 jaar
05.02 - 2015 / 05.02 - 2015Boycot het Crans Montana Forum
13.01 - 2015 / 13.01 - 2015Dit schreef Charlie Hebdo over de Westelijke Sahara
24.11 - 2014 / 24.11 - 2014VN studie stelt ondervoeding vast bij Saharawi kinderen


NL  NL EN FR
Afrika's laatste kolonie
Sinds 1975 wordt drie kwart van de Westelijke Sahara bezet door Marokko. Een groot deel van de oorspronkelijke bevolking leeft vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen in Algerije. Zij die in het thuisland achterbleven worden door de Marokkaanse bezetters onderworpen aan ernstige mensenrechtenschendingen. Al meer dan 40 jaar wachten de Saharawi op de uitoefening van hun legitiem recht op zelfbeschikking.
BOEK: International Law and the Question of Western Sahara

tn_pedro_book_510.jpg

Bij ons weten het eerste collectieve werk over de juridische aspecten van het conflict omtrent de Westelijke Sahara. Beschikbaar in het Engels en Frans. Bestel het hier.